Kezdőlap
Hírek - Aktuális
Önkormányzat
Általános
Közélet
Programok
Sport
   

 
§  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK  §


A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető
Önkormányzati rendeletekMarcalgergelyi község Önkormányzatának azon rendeletei, amelyek a Nemzeti Jogszabálytárban nem érhetők el:

14/2013. (XII.23.) rendelet - az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

13/2013. (XI.20.) rendelet - a helyi iparűzési adóról

9/2013. (VII.2.) rendelet - a temetőről és a temetkezési tevékenységről

8/2012. (VII.2.) rendelet - az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítva a 8/2013 (VII.2) rendelettel!

5/2011. (IV.28.) rendelet - a települési szilárd hulladék kezeléséről

8/2010. (VI.28.) rendelet - az épített környezet
értékeinek helyi védelméről

7/2010. (IV.28.) rendelet - Marcalgergelyi község Helyi
Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének jóváhagyásáról

Marcalgergelyi község településrendezési tervdokumentációja  (60 MB)

5/2009. (III.18.) rendelet - a falugondnoki
szolgálatról

4/2009. (III.18.) rendelet - a talajterhelési díj
helyi szabályairól

10/2006. (XII.13.) rendelet - a közterületek használatáról

10/2005. (XII.1.) rendelet - a fiatal házasok
első lakáshoz jutásának támogatásáról

9/2004. (IX.14.) rendelet - a helyi
hulladékgazdálkodási tervről

7/2002. (VII.23.) rendelet - az állattartás
szabályozásáról

6/2001. (XI.5.) rendelet - az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól

5/2001. (VI.8.) rendelet - a község jelképeinek
megállapításáról és használatának rendjéről

9/2000. (IX.13.) rendelet - az önkormányzat köztisztaságról,
települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységéről

8/2000. (IX.13.) rendelet - az önkormányzat közművelődési
feladatainak végrehajtásáról

7/1998. (X.30.) rendelet - az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és juttatásairól

1/1998. (I.20.) rendelet - a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról

4/1997. (VI.20.) rendelet - a helyi iparűzési adóról
(Hatályos: 2013.01.01. - 2013.12.31.)

4/1997. (VI.20.) rendelet - a helyi iparűzési adóról
(Hatályos: 2012.12.31-ig!)
MÓDOSÍTVA!
13/2013. (XI.20) rendelet - a helyi iparűzési adóról.
(Hatályos 2014.01.01-től)