T E L E P Ü L É S K É P I   A R C U L A T I   K É Z I K Ö N Y V,  
T E L E P Ü L É S K É P I   R E N D E L E T !

   
TÁJÉKOZTATÁS
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV,
ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET
KÉSZÜLÉSÉNEK FOLYAMATÁRÓL!

Ezen a felületen kívánunk a folyamatról minden információt, hírt megosztani.
A hírek közül mindig a legfrisebb lesz felül!PARTNERSÉGI RENDELET
2017.06.22.
Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 14-én tartott testületi ülésén megalkotta a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló rendeletét. A rendelet elérhető a bal oldali menüsávból.

SZERZŐDÉSKÖTÉS
2017.05.10.
A Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a Településképi rendelet elkészítésére 2017. május 10-én szerződést kötöttünk a törvényi előírásoknak megfelelően, mely szerződés megkötésével egyidőben el is kezdődtek a munkálatok (főépítészi területbejárás, fényképezés) a községben. A továbbiakban is várható "idegen" személyek által történő fényképezés, mérések végzése, stb., melyek ezt a feladatot segítik elő.

ELŐZMÉNY

A 2016. évi LXXIV Törvény alapján 2017. október 01-ig minden településnek, így Marcalgergelyi Községnek is el kell készíttetnie a Településképi Arculati Kézikönyvét, valamint a Településképi rendeletét.
Nevezett törvény naprakészen elérhető a bal oldali menüsávban.
A Törvényben szabályozásra kerültek a feltételek (főépítész közreműködése szükséges), melyek minden településre érvényesek.
Első feladat az önkormányzat számára olyan főépítészt találni, aki vállalja a feladatot, és ahhoz minden jogosultsággal rendelkezik.
Az arculati kézikönyv, és a rendelet készülése közben véleményeztetést, illetve lakossági fórumot is kell tartani, melyekről a község hirdetőtábláin, illetve itt a község honlapján fogunk tájékoztatást adni! Kérjük, figyeljék a hirdetményeket, illetve a honlapot!FOLYAMAT-NAPTÁR
 
Szerződés kötés
2017.05.10
Partnerségi rendelet elfogadása
2017.06.14
Vélemény nyílvánítás:
Kezdete: 2017.06.22
Vége: 2017.07.13
Lakossági fórum:
2017.08.16
Javaslat, észrevétel megtételének határideje:
2017.
Kézikönyv és rendelet elkészülte:
2017.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK ELÉRHETŐSÉGEI:


FŐÉPÍTÉSZ
POLGÁRMESTER
JEGYZŐ
   Név:  
Farkas István
Szabó Balázs
dr. Szabadics Zsuzsanna
   e-mail:  
marcalgergelyi@foepitesz.com
polgarmester@marcalgergelyi.hu
jegyzo@nemesszalok.hu
   telefon:  
---
+36-30-632-0271
06-89-400-200