Kezdőlap
Hírek - Aktuális
Önkormányzat
Általános
Közélet
Programok
Sport
   

HÍREK 2013-BÓLBŰNMEGELŐZÉS ÉS VAGYONVÉDELEM

A Pápai Rendőrkapitányság közzétette aktuális bünmegelőzési és vagyonvédelmi tájékoztatóját.


BŰNMEGELŐZÉS ÉS VAGYONVÉDELEM

A Pápai Rendőrkapitányság közzétette aktuális bünmegelőzési és vagyonvédelmi tájékoztatóját.


FELHÍVÁS - CSALÁDI GAZDÁLKODÓKNAK ...

A családtagok által megkötött szerződésben foglalt adatokban történt változást 15 napon belül be kell jelenteni ...

VÁLASZTÁSI HÍREK

A Helyi Válsztási Iroda vezetője határozattal megállapította a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét ...

TÁJÉKOZTATÓ!

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  14. § rendelkezése és az Mötv. 42. § 8. pontjának felhatalmazása alapján, a 32/2013.(IV.30.) határozatával, Marcalgergelyi község 103/1-től 103/5, 104-től 183/1, 183/2, 183/3 hrsz-ú ingatlanaival meghatározott „Felszabadulás utca” elnevezésű közterületének nevét 2013. június 1. hatállyal „Hársfa utca ” névre változtatta.

TÁJÉKOZTATÓ!

A Pápai Járási Hivatal okmányirodai szolgáltatásainak igénybevételéről...  

TÁJÉKOZTATÓ!

A Pápai Járási Hivatal telefonszámai 2013. június 1-től megváltoznak ...  

TÁJÉKOZTATÓ!

Gépjármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemeivel kapcsolatos tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÓ!

A Pápai Járási Hivatal 8500 Pápa, Fő u. 12. aktuális információi ...  

NŐNAP - 2013.

Az idén kicsit korábban, 2013. március 2.-án került sor a nőnap megünneplésére. A község hölgyei jó hangulatú rendezvényen vehettek rész ...

FELHÍVÁS ÁRVÍZ- ÉS BELVÍZVÉDEKEZÉSRE

A Kormányhivatal Pápa Járási Kirendeltsége és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívást adott ki árvíz- és belvízvédekezésre ...

FARSANG AZ ÓVODÁBAN ...

Tánca, táncra kislányok, daloljatok kisfiúk.
Itt a farsang, haja-huj, ne lássunk most szomorút ...


Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort: Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!
cimer