Kezdőlap
Hírek - Aktuális
Önkormányzat
Általános
Közélet
Programok
Sport
   


MARCALGERGELYI

VADVIRÁG ÓVODA

 
A Marcalgergelyi Vadvirág Óvoda a
Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda
9533 Nemeszalók, Rákóczi u. 13.

tagintézménye.


Az óvoda címe: 9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 48.
Tel: +36-30-577-1584
OM azonosító: 037093


Marcalgergelyiben 1981 óta működik óvoda. Veszprém megye határán, közel a Marcal és a Hajagos találkozásához van a mi kis intézményünk. A gyermekek gyönyörű természeti környezetben élhetik meg óvodás éveiket. A hatalmas udvar megannyi felfedezést, tapasztalást ad nekik, a sokfajta mozgáslehetőséggel együtt.
Bújócska, szánkózás, famászás, fürdőzés, stb... ez mind-mind a mindennapok élményeit adják számukra.

Marcalgergelyi Község Önkormányzata komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy óvodásaink kulturált és egészséges környezetben nevelkedjenek. Több fázisban korszerűsítette az épületet. Gondoskodik a bútorok folyamatos cseréjéről, az udvar rendben tartásáról, a gyermekek utaztatásáról /kirándulás, színházlátogatás, stb.../.
A szülőkkel közösen mi óvónők is igyekszünk hozzájárulni, hogy a kötelező feladatok ellátásán túl segítsük és kiegészítsük az intézmény működését. A közösen szervezett rendezvényeknek nem csak közösségformáló ereje van, hanem a szülők /és a marcalgergelyi-, vinári lakosok/ anyagi segítséget is nyújtanak az óvodának.
Ebből is látszik, hogy az óvoda fontos szerepet tölt be a falu életében, s szeretnénk, hogy ez még sokáig így is legyen!


Az intézmény neve: Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda, Marcalgergelyi Vadvirág Óvoda
Az intézmény fenntartója: 
Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Vinár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
A fenntartói jogokat az önkormányzatok társulási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolják.
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:25 fő
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: hét órától tizenhat óra harmincig


Tagintézmény-vezető: Reindl Gusztávnáé

Óvodapedagógus: Molnár Gáborné

Dajka: Verasztó Edina

 

Nevelőmunkánkról

A gyermekek óvodába lépésének pillanatától kezdve a családdal együtt felelősek
vagyunk azért, hogy személyiségük alakulása megfeleljen társadalmunk követelményeinek. Folytatjuk a család nevelőmunkáját és új módon kiegészítjük azt.

Milyen legyen óvodánkban egy hatéves gyermek?

Arra törekszünk,hogy minden gyermek lehetőséget kapjon önmaga megismerésére, a csak rá jellemző pozitív tulajdonságok, készségek kibontakoztatására.
Legyen odaforduló, érdeklődő, nyitott az emberek felé. Fogadja el a másságot. A másik problémájával szemben ne legyen elutasító, inkább segítőkész. Konfliktusait soha ne fizikai, vagy szóbeli bántalmazással oldja meg.
Legyen benne kíváncsiság, felfedezési vágy. Tevékenységeit a jó hangulat, kitartás, kreativitás és a problémamegoldás jellemezze.
Váljék a közösség aktív tagjává. Törekedjék a kooperációra. Tűnjön ki abban, amiben ő nagyon ügyes.
Megjelenésében az ápoltság és a szerénység legyen az elsődleges." Fél világot is bejárhatod, más ember földjén testvértelen leszel,
s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, ha nemzetedről megfeledkezel. "