I S K O L A I   B E I R A T Á S
   
HIRDETMÉNY!

a Pápai Járási Hivatal illetékességi területén
működő általános iskolába történő beiratásról

Értesítjük a szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő
általános iskolai beíratás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óráig
2017. április 21 (péntek) 8.00 - 19.00 óráig


Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2017. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye - ennek hiányában tartózkodási helye - szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- a gyermek TAJ kártyája,

- a szülő/gondviselő személyi igazolványa.


A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül - jogszíbálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.


Marcalgergelyi községhez a Nemeszalóki általános iskolához tartozik, mint kötelező felvételt biztosító iskola, így a beíratásokat ott kell megtenni!!

A TELJES HIRDETMÉNY IDE KATTINTVA ELÉRHETŐ: HIRDETMÉNY
A HÍR:
Feltöltve: 2017. március 16.
Frissítve:
Érvényessége: 2017. április 22.
Tudja meg a világ......

Amennyiben hírt szeretne részünkre beküldeni, azt megteheti a következő email címen:
onkormanyzat@marcalgergelyi.hu